Partners

Greenway Logistics har ett nära samarbete med flera partners. De flesta av dessa är organisationer som har lagt ut sin logistik till Greenway Logistics. För dessa organisationer är Greenway Logistics som en utvidgning av sina egna företag. Greenway Logistics representerar några av dessa partners i stor utsträckning och använder organisationernas visitkort vid många olika tillfällen.

 

 

IAF_LOGO [Omgezet]

International Apparel Federation (IAF)

International Apparel Association (IAF) är den globala paraplyorganisationen för företagen inom mode- och textilbranschen. IAF är engagerade på många områden och har sedan 2013 Greenway Logistics som exklusiv partner för utformningen av kollektiva logistiklösningar för alla medlemmar i mer än 60 länder. Detta samarbete har lett till landspecifika lösningar också på ett antal globala kollektiva arrangemang inom logistik och utveckling av leverantörskedjan. IAF är baserat i Zeist i Nederländerna. Mer information om detta samarbete kan läsas här.

 

MODINT

MODINT är en entreprenöriell organisation för tillverkare, importörer, agenter och grossister inom mode, textil, inredning och hemtextilier i Nederländerna. Cirka 600 företag är medlemmar i MODINT. Tillsammans har de en omsättning på omkring 9 miljarder euro i Nederländerna. Greenway Logistics är sedan 2006 ensam verkställare av alla logistiska kollektiva arrangemang och hjälper MODINT i utvecklingen av andra kollektiva arrangemang som till exempel energi, telefon, resor och leasing. Greenway Logistics hjälper i övrigt MODINT i alla frågor kring logistik och hållbar utveckling gentemot statliga myndigheter, icke statliga organisationer och kommersiella företag. MODINT är baserat i Zeist i Nederländerna.

 

fghs_logo

FGHS

FGHS är en paraplyorganisation för producenter, grossister, dotterbolag, importörer och agenter för artiklar inom sportutrustning, sportskor och sportkläder. Greenway Logistics är sedan 2013 partner för FGHS för alla logistiska initiativ och kollektiva arrangemang. FGHS är baserat i Leusden i Nederländerna.

 

CBM_logo_2012

CBM

Centrale Branchevereniging Meubelen (CBM) är branschorganisationen för inrednings- och möbelindustrin i Nederländerna. CBM representerar sammanlagt cirka 450 medlemsföretag. Sedan 2014 har Greenway Logistics samarbetat med CBM för att skapa kollektiva logistiska lösningar för sina medlemmar. CBM är baserat i Haarlem i Nederländerna.

INretail

Inretail är den största Nederländska branschorganisation inom detaljhandel. INretail lobbar för att göra verksamhet enklare för sina medlemmar. Experterna inom detaljhandeln stöder och ger råd till medlemmarna om kollektivavtal, affärsverksamhet, juridiska frågor och marknadsutveckling. INretail hjälper också till att förbereda medlemmar för framtida detaljhandelslandskapet. I januari 2019 samarbetade INretail med Greenway Logistics för INretail Logistics concept.

 

weuniteprofashionals_logo

Creamoda

Creamoda är den belgiska organisationen för företagare inom mode- och klädesbranschen. Creamoda hjälper sina medlemmar inom alla områden av det ekonomiska livet. Dessutom ger organisationen sina medlemmar råd, stimulerar och hjälper dem aktivt på ett antal områden. Greenway Logistics inledde sitt samarbete med Creamoda 2014, varefter verksamheten i Belgien utvidgades betydligt. Creamoda är baserat i Bryssel, Belgien.

 

TEKO_logo

TEKO

TEKO är branschorganisationen för mode och textil i Sverige. År 2013 började Greenway Logistics samarbeta med TEKO för organiseringen av en gemensam logistik. För detta ändamål bildade Greenway Logistics ett dotterbolag i Borås med lokal personal och ledning. Även IAF var engagerad I uppbyggnaden av samarbetet mellan Greenway Logistics och TEKO. TEKO är baserat i Stockholm, Sverige.

DMOGT logo

 

DMOGT

DMOGT är en organisation för danska mode- och textilindustrin. År 2015 började Greenway Logistics samarbeta med DMOGT för organiseringen av en gemensam logistik. DMOGT är baserat i Herning och Köpenhamn i Danmark.

 

Sportsbranchen

Sportsbranchen

Sportsbranchen Danmark har funnits i mer än 75 år som en förening för leverantörer, grossister, agenter och återförsäljare i den danska sportvarubranschen. Föreningen har mer än 350 medlemsföretag och tillhandahåller tjänster, medlemskapsfördelar, handelskunskap och ger råd till dessa företag. Genom sina publikationer och närvaro på den danska marknaden, delas information ut till alla berörda parter. information distribueras till alla berörda parter.
Sportsbranchen samarbetar med myndigheter, andra föreningar och nordiska motsvarigheter för fördelar för branschen i Danmark, och är också medlem av FESI (Federation of European Sporting Goods Industry).

Logo Jewellery of Denmark

Jewellery of Denmark

The Danish Jewellers Association grundades 1911. Idag är vi mer kända som Jewellery of Denmark.
Jewellery of Denmark är branschorganisationen vars vision är att samla alla aktörer med anknytning till smyckes- och klocktillverkningsbranschen i Danmark, i en stark branschorganisation.
Vår målsättning är att representera alla partners i vår bransch – stora som små – från design till detaljhandeln och allt däremellan.
Vår ambition är att skapa en ökad positiv uppmärksamhet och inte minst tillväxt för hela vår bransch i nära dialog med alla våra intressenter, såsom konsumenter, politiker, opinionsbildare och framtida medlemmar och medarbetare.

Federation of Sports and Play Associations (FSPA)

Federation of Sports and Play Associations (FSPA) är representant för den brittiska sport- och lekbranschen. En paraplyorganisation som representerar flera föreningar som tjänar FSPA intressen för tillverkare, grossister och distributörer av sport- och lekutrustning och kläder. Med nästan 100 år i hjärtat av den brittiska sport- och leksektorn, lobbar FSPA i frågor som påverkar deras medlemmar, samarbetar med viktiga partners och myndigheter som främjar branschen. https://sportsandplay.com/

UK Fashion & Textile Association (UKFT)

UK Fashion & Textile Association (UKFT) är det största nätverket för mode- och textilföretag i Storbritannien. UKFT samlar designers, tillverkare, leverantörer, agenter och återförsäljare för att marknadsföra sina företag och vår industri, både i Storbritannien och över hela världen. UKFT har en unik position som representerar hela den brittiska mode- och textilförsörjningskedjan, från spinning, vävning och stickning, ända fram till catwalken. Ta reda på mer via www.ukft.org

 

Dinalog_CMYK EPS

DINALOG

Sedan ett antal år samarbetar Greenway Logistics med DINALOG, en statsfinansierad organisation som är engagerad i innovationer, ackumulering av kunskap och stimulans och utveckling inom området för utveckling av leverantörskedjor. Logistik är en av statens benämnda ”toppsektorer” och DINALOG har bland annat fått ansvar för att bygga broar mellan regeringens politik, utbildning och företagare, särskilt små och medelstora företag. Greenway Logistics och några av de organisationer som det representerar har funnit DINALOG vara en perfekt partner för att stödja innovationer och hållbara logistiska lösningar för branscherna.

VIM logo [Omgezet]

VIM

Outsourcing av logistik är en viktig fråga för många företag och ofta en svår avvägning. Greenway Logistics anser att outsourcing är den bästa lösningen för många företag eftersom det resulterar i lägre och mer flexibla kostnader, bättre hantering av toppar och försäljningsutvecklingen och möjligheterna att förbättra kvaliteten på leveranser. Greenway Logistics samarbetar nära med VIM (vimdscr.nl), ett 3PL och 4PL-företag för logistiska tjänster som specialiserat sig på att underlätta för återförsäljare och leverantörer.

Medan Greenway Logistics har mer av rollen som förmedlare och arbetar med att slå samman logistiken för olika transportföretag är VIM en ”one-stop-shop”-partner för alla företag som vill lägga ut sin logistik. VIM inte bara organiserar all logistisk verksamhet centralt, det kan också hjälpa till med integrering av IT-system och bemanning. VIM använder sig förstås av Greenway Logistics kollektiva överenskommelser. En ofta komplicerad och kostsam verksamhet för outsourcing av logistik blir plötsligt en enkel och billig lösning för företag som vill fokusera på sin kärnverksamhet.


Gateway O

Gateway O är den första full-service social commerce-lösningen tillgänglig för mode och design-företag som vill marknadsföra sitt varumärke och sälja sina produkter i Kina. Denna fullservicelösning kan användas inom alla sektorer, men den Europeiska Mode-och designindustrin har i synnerhet en konkurrensfördel när det gäller den kinesiska marknaden. Greenway Logistics arbetar med Gateway O för att erbjuda stora företag och små och medelstora företag en inkörsport till Kina.

AQM

AQM (Asia Quality Management)

AQM är ett företag med ett omfattande internationellt nätverk, med egna filialer i nästan alla tillverkningsländer. AQM tillhandahåller kvalitetsinspektioner, laboratorietester, social-och miljörevisioner för mode-och textilindustrin, från Europa till Afrika och Fjärran Östern. Greenway Logistics ingick i ett partnerskap med AQM i slutet av 2017 för att erbjuda kvalitets – och CSR-tjänster till medlemmar i branschorganisationer. Tack vare samarbetet med AQM finns det ännu fler alternativ för Greenway Logistics när det gäller hållbarhet, kostnadsminskningar och grönare logistik.

 

 

Logistikpartners

Greenway Logistics arbetar intensivt tillsammans med många olika logistikföretag. Dessa samarbeten är i själva verket kärnan i den kollektiva logistiken. Greenway Logistics väljer alltid företag som utöver att leverera arbete och tjänster av kvalitet också förstår och anammar betydelsen av samarbete.

Greenway Logistics kan ordna samarbetspartners för alla förekommande behov inom transport och magasinering. Med dessa partners utvecklar och testar Greenway Logistics också nya idéer för att skapa nya affärsmöjligheter för branschorganisationerna. Våra kriterier vid val av partners vilar slutligen också starkt på hållbarhetsaspekterna.