Grön logistik

Green Logistics Greenway Logistics

Logistik har en nyckelroll i den globala ekonomin, vilket innebär att det är mycket viktigt att organisationer uppmärksammar grönare logistik. Inom transport handlar det om att spara kilometer, bränsle och minska utsläppen av partiklar och koldioxid. Greenway Logistics har expertisen för att göra logistiken för mode-, sport-, textil- och lifestylesföretag mer hållbar. Alla logistikkoncept från Greenway Logistics syftar till att minska företagens koldioxidavtryck.

Greenway Logistics har utvecklat ett koncept tillsammans med IAF: CO₂ Improve. CO₂ Improve hjälper företag att få en inblick i sitt koldioxidavtryck (med hjälp av officiell, certifierad övervakning) och hjälper företagen att minska koldioxidutsläppen från logistikverksamheten genom innovation och samarbete. Det handlar om att förbättra i stället för att kompensera. Det slutgiltiga målet är att förbättra den globala mode-, sport- och lifestylesindustrin när det gäller CO₂-utsläpp från logistik.

CO₂ Improve

På logistikområdet har Greenway Logistics utvecklat ett koncept tillsammans med IAF: CO₂ improve. Målet är att förbättra den globala mode-, sport- och lifestylesindustrin när det gäller koldioxidutsläpp inom logistikområdet. CO₂ Improve hjälper företag att få insikt i sitt koldioxidavtryck och stöder minskningen av koldioxidutsläppen från logistikverksamheten genom innovation och samarbete. Det handlar om att förbättra i stället för att kompensera.

CO₂ Improve