Exportmarknader

External Markets Greenway Logistics

Greenway Logistics hjälper företag att ta sig in på nya exportmarknader. För att utveckla internationella marknader krävs logistikinfrastruktur utomlands.

Gateway O
Genom samarbetet med Gateway O ger Greenway Logistics västerländska företag möjlighet att sälja produkter till kinesiska konsumenter på ett lättillgängligt sätt. Kina är världens största e-handelsmarknad. Tack vare denna fullservicelösning är chansen att nå framgång mycket närmare.

Gateway to Europe
Som världens största ekonomi med mer än 500 miljoner konsumenter erbjuder Europeiska unionen spännande möjligheter för företag inom mode, sport och lifestyle. Att komma in i Europa eller Storbritannien som ett icke-europeiskt företag kan vara en stor utmaning; det är viktigt att förstå hur man får tillträde till den europeiska marknaden samt vilka eventuella hinder som kan finnas.

International Apparel Federation (IAF) har utvecklat en tjänst som kombinerar alla expertområden. Denna fullservicelösning "Gateway to Europe" syftar till att hjälpa stora, små och medelstora varumärken med både direkta frågeställningar och långsiktiga överväganden om export och distributionsupplägg. Tjänsten kombinerar bästa tillgängliga information med praktisk, handlingsinriktad rådgivning.

Kärnan i vårt koncept för att hjälpa dig att komma in på den brittiska och europeiska marknaden är ett brett och integrerat stöd i de mest relevanta frågorna: marknadsföring och försäljning, logistik och leverans, tull och moms, finansiell organisation samt efterlevnad och regler. För detta har IAF slagit sig samman med specialister i hela Europa och använder sig av sitt omfattande nätverk av relationer och kontrakt i Europa.

Vi har redan framgångsrikt stöttat många företag. Genom din branschorganisation kan du också lätt få tillgång till dessa tjänster. Vill du utöka ditt varumärke interkontinentalt? Vi hjälper gärna till.

Gateway to Europe

International Apparel Federation (IAF) har utvecklat en tjänst som kombinerar alla expertområden. Denna fullservicelösning ”Gateway to Europe” syftar till att hjälpa stora, små och medelstora varumärken med både direkta frågeställningar och långsiktiga överväganden om export och distributionsupplägg.

Gateway O

Genom samarbetet med Gateway O ger Greenway Logistics västerländska företag möjlighet att sälja produkter till kinesiska konsumenter på ett lättillgängligt sätt. Kina är världens största e-handelsmarknad. Tack vare denna fullservicelösning är chansen att nå framgång mycket närmare.

Gateway to China