KOSTNADSBESPARINGAR OCH GRÖN LOGISTIK

FÖR DEN VÄRLDSOMSPÄNNANDE MODE-, SPORT-, TEXTIL- OCH LIFESTYLEINDUSTRI

Greenway Logistics supportar textil -, sport-, mode- och lifestyleföretag över hela världen inom logistikområdet i syfte att spara kostnader, förnya och göra den globala mode-, sport- och lifestyleindustrin mer hållbar när det gäller koldioxidutsläpp från logistiken.

Som prioriterad partner till International Apparel Federation (IAF), världens största organisation för klädtillverkare, varumärken och deras branschorganisationer, erbjuder Greenway Logistics logistiklösningar till branschorganisationer inom mode-, sport-, textil- och lifestyleindustrin. Genom att samarbeta med mer än 15 branschorganisationer över hela världen kan Greenway Logistics skapa storskalefördelar till medlemmar i dessa organisationer.

Greenway Logistics står för kostnadsbesparingar, hållbarhet, innovation och samarbete.

Våra prestationer

15 Branschorganisationer

450 Varumärken (nöjda kunder)

8 Länder

17 Partners

Våra partners

CO₂ Improve

På logistikområdet har Greenway Logistics utvecklat ett koncept tillsammans med IAF: CO₂ improve. Målet är att förbättra den globala mode-, sport- och lifestylesindustrin när det gäller koldioxidutsläpp inom logistikområdet. CO₂ Improve hjälper företag att få insikt i sitt koldioxidavtryck och stöder minskningen av koldioxidutsläppen från logistikverksamheten genom innovation och samarbete. Det handlar om att förbättra i stället för att kompensera.

CO₂ Improve