Innovation

Logistik i mode och livsstilsbranscherna har inte utvecklats riktigt på årtionden. Det grundläggande förfarandet är detsamma och många av så kallade nya koncept är i själva verket bara små variationer på gamla teman.

I dessa branscher står logistik ofta inte högst upp i prioriteringsordningen. Den behöver förstås skötas, vara pålitlig och kostnadseffektiv, men många av beslutsfattarna sysslar främst med köp och försäljning, nya kollektioner och marknadsföring, produktion och betalningar. Det hörs inte ofta önskemål om ytterligare logistiska möjligheter och tjänster.

Logistikföretagen som är verksamma i de här branscherna kan generellt delas upp i två kategorier. Dels finns det de stora internationella, bolags- och systemdrivna leverantörerna med allmänna tjänster för alla. Dels finns det de många mindre logistikföretagen med enklare metoder, allmänt hög servicenivå, men som tyvärr är begränsade i sina möjligheter att utveckla och investera.

Den här situationen leder till det faktum att det varken finns efterfrågan från branscherna eller nya förslag från logistikvärlden.

Greenway Logistics har dock framgångsrikt utvecklat och genomfört ett antal innovationer och idéer som verkligen har blivit nya inslag i den logistiska menyn. Genom att samarbeta med statsunderstödda kunskapscentra som DINALOG har intensiv testning och utveckling blivit möjlig. Tanken är inte att komma med akademiska rapporter eller strategiska visioner, utan istället riktiga tjänster och möjligheter för verkliga leverantörer. Projekt som ”Konsolidering vid källan” och ”Harmonisering av leveranstider” är exempel på innovationer som nu finns tillgängliga för leverantörer inom mode- och livsstilsbranscherna. Men även idéer som ”total outsourcing” och ”kombinerade transporter mellan vissa länder” har blivit verklighet för många leverantörer och återförsäljare. Många av dessa förnyelser leder till kostnadsbesparingar och mer hållbar, ”grönare” logistik, vilket fördubblar fördelarna för de som deltar.