Innovation

Logistik inden for mode- og livsstilserhverv har ikke rigtig udviklet sig i de seneste årtier. De basale processer er stadig de samme, og mange af de såkaldte nye koncepter er i virkeligheden blot mindre variationer til anliggender, som allerede eksisterer.

I disse erhverv er logistik sjældent førsteprioritet. Selvfølgelig skal der tages hånd om det, pålideligt og omkostningseffektivt, men mange af beslutningstagerne har hovedsageligt fokus på at køb og salg, nye kollektioner og marketing, produktion og betaling. Anmodninger om yderligere logistikmuligheder og -tjenester høres sjældent.
Logistikvirksomhederne, som er aktive i disse erhverv, kan generelt opdeles i to kategorier. For det første er der de store, internationale, systemdrevne virksomheder med samme generiske tjenester til alle. For det andet er der mange små logistikvirksomheder med enkle processer og højt serviceniveau, men som desværre er begrænset i deres udviklings- og investeringsmuligheder.

Denne situation medfører, at der hverken er efterspørgsler fra afdelingerne eller nye forslag fra logistikverdenen.

Greenway Logistics har imidlertid med succes udviklet og implementeret et væld af innovationer og nye koncepter, som er blevet realistiske forslag på logistikmenuen. Ved at samarbejde med regeringsstøttede videnscentre såsom DINALOG blev intensive prøver og udviklingsprojekter en mulighed. Idéen er ikke at producere akademiske rapporter eller adskillige stategiske visioner, men snarere reelle tjenester og muligheder for virkelige leverandører. Projekter som ‘Bundtning ved kilden’ og ‘Leveringsvindueharmonisering’ er eksempler på innovationer, som nu er tilgængelige for leverandører i mode- og livsstilsbranchen. Desuden er koncepter som ’Total outsourcing’ og ‘Kombineret, international transport’ blevet en realitet for mange leverandører og detailhandlere. Mange af disse innovationer har medført såvel omkostningsbesparelser som en mere bæredygtig, ’grøn’ logistik; hvilket fordobler deltagernes fordele.

 

Tidligere næste