Om Greenway Logistics

Greenway Logistics är ett företag inom området logistik. I tjänsterna ingår konsultarbete, förmedlande av köp och försäljning av logistiktjänster, utveckling av innovationer inom logistik och It-relaterade frågeställningar. Greenway Logistics representerar ett antal branschorganisationer uteslutande inom området logistik. Greenway Logistics fungerar också som officiell representant och samtalspartner för vissa branschorganisationer och statliga myndigheter, icke statliga organisationer och logistikföretag. Greenway Logistics arbetar i följande branscher: mode, textil, möbler, sport, skor, media, tillbehör, livsstil och outdoor. Till Greenway Logistics kunder hör leverantörer, speditörer, återförsäljare, grossister, leverantörer av logistiktjänster, statliga myndigheter, branschorganisationer och inköpsorganisationer.

Greenway Logistics tillhandahåller innovativa lösningar för sina kunder. Våra nyckelord är kostnadsbesparingar och hållbar utveckling. Genom att organisera samarbete mellan många olika parter i leverantörskedjan kan Greenway Logistics uppnå stordriftsfördelar. Detta ger ofta möjligheter som enskilda parter oftast inte kan uppnå själva. Greenway Logistics tjänster är gratis för medlemmar i de anslutna branschorganisationerna.

Greenway Logistics har sitt eget team av professionella och mångårig erfarenhet. Dessutom har Greenway Logistics ett omfattande nätverk av experter och nästan oändlig logistisk kapacitet. Greenway Logistics arbetar i flera länder med såväl egen personal som med samarbetspartners. Som partner till IAF (International Apparel Federation) har Greenway Logistics spelfält byggts ut över hela världen.

Greenway Logistics står för sammanslagning av transport och logistik, en grön strategi, innovativa logistiska processer och ett integrerat grepp på kedjorna. Med andra ord: Greenway Logistics står för kostnadsbesparingar, hållbarhet och innovation.