Konsolidering

Att föra samman transportflöden (konsolidering) är kärnan i vad Greenway Logistics gör. I mode- och livsstilsbranscherna ansvarar de enskilda leverantörerna för sin egen logistik. Alla har sina egna transportavtal, ofta med flera logistikföretag för de olika flödena, som till exempel styckegods, sjöfrakt, expressbefordran, export, m.m. Det finns ju förstås en gräns för antalet logistikföretag, så vissa leverantörer kan av en tillfällighet arbeta tillsammans med samma logistikföretag, utan att vara medveten om detta. Forskning visar att i genomsnitt arbetar 100 leverantörer med cirka 200 olika logistikföretag. Mycket av varuflödet för dessa leverantörer är ganska likt i betydelsen att tillverkningen sker i samma produktionsländer, levereras till samma butiker och affärsgator, osv. Det är detta som är anledningen till att det finns starka skäl till konsolidering. Och genom konsolidering blir transporten billigare och mer miljövänlig. I ett flertal projekt och undersökningar har man funnit att konsolidering lätt kan leda till besparingar på 30-40%.

Greenway Logistics har lyckats lansera denna konsolidering. Genom att samarbeta med ett begränsat antal noga utvalda logistikföretag skapas konsolidering ”automatiskt”. De utvalda samarbetspartnerna investerar i möjligheten till besparingar genom att ge lägre priser till leverantörer och tar därmed steg mot den framtida situationen där mer konsolidering leder till minskade kostnader. För de leverantörer som deltar finns det inga investeringar eller andra hinder. Denna mekanism är motorn för uppbyggandet av konsolidering och skapar en drivfjäder för en ständigt växande volym med minskande kostnader och miljövänligare transporter.