Grön logistik

Företagens sociala ansvar är en oumbärlig del av vår värld. Inom logistik omsätts detta ofta till ”grön” logistik, till exempel att sträva efter minskade antal körda mil, besparingar i bränsleförbrukning och minskade utsläpp av CO2, m.m.

Det finns många initiativ i världen till att skapa renare lastbilar och hitta mindre förorenande alternativ för distribution. Den renaste transporten är dock transporten som inte sker alls. I många europeiska länder är den genomsnittliga lasten för lastbilar endast 50% av totala kapaciteten, vilket innebär att hälften av föroreningarna orsakas av lastbilar som kör ”luft” från A till B. Olika branscher har förstås olika sätt för hur de lastar, men tyvärr är mode- och livsstilsbranscherna mycket värre än genomsnittet. Det är därför den stora vinsten i grön logistik är att förbättra hur frakt går till. Genom att leverera mer med samma lastbil behöver inte andra lastbilar köra alls. Detsamma gäller för transport via sjöfrakt och flygfrakt.

För att göra logistik grönare kan alltså mycket uppnås genom konsolidering och konsolidering kan uppnås genom samarbete.