Branschsamarbete i logistik

Greenway Logistics anser att samarbete är nyckeln till lägre kostnader i leverantörskedjan. Såväl i horisontellt samarbete mellan liknande företag som till exempel leverantörer, som i vertikalt samarbete mellan olika delar av kedjan, kan en enorm potential ses i kostnadsbesparingar, kvalitet och hållbarhet.

Branschorganisationerna i allmänhet har en unik position i att ha uppsikt över hela spelfältet i leveranskedjan och kan få parterna att samlas till att starta ett samarbete.

Logistik är en viktig stödjande process för de flesta företag i mode- och livsstilsbranscherna. Logistiken på dessa områden är också mycket utspridd, fragmenterad. Enskilda företag ordnar alla sina egna varuflöden, visserligen med goda avsikter och med bestämt fokus, men likväl i liten skala. Hundratals logistiskföretag servar branscherna i alla möjliga länder; var och en fraktar sina egna delar via landväg, sjöväg eller flyg runt om i världen.

Destinationerna och lagerlokalerna överlappar ofta varandra mellan leverantörerna i dessa branscher, men en central samordning har saknats. Greenway Logistics har emellertid utvecklat en framgångsrik strategi för att ordna så att dessa leverantörskedjor förs samman. Genom att använda den unika positionen för branschorganisationen byggs den centrala samordningen upp, vinsterna för samarbetet blir verklighet utan att affärsprocesserna störs, utan att några investeringar krävs och utan något krångel för leverantörerna.