Van grondstof tot consument

Greenway Logistics bekijkt de logistieke keten integraal. Door de logica tussen alle schakels goed te overzien lukt het om ‘de kortste’ weg te vinden die een product moet afleggen naar zijn eindgebruiker: veelal de consument.

De logistieke keten in de fashion- en lifestylebranches kent juist veel suboptimale oplossingen voor individuele schakels. Dit als gevolg van de hoge mate van versnippering in deze branches. Een logistieke aanpak die een beetje bespaart voor bedrijf A, kan een veelvoud kosten bij de volgende schakel: bedrijf B. Bij veel bedrijven zijn bovendien de verantwoordelijkheden over de diverse stukken van de keten niet centraal geregeld. Productielogistiek, magazijnactiviteiten en distributie liggen bij verschillende afdelingen met soms tegenstrijdige belangen. Uiteindelijk leiden al dit soort zaken tot hoge kosten die linksom of rechtsom in de prijs van het product komen.

De beste logistieke oplossingen komen in beeld door de diverse suboptimale oplossingen op een rij te zetten: zowel binnen een bedrijf als ook tussen bedrijven in dezelfde keten. Greenway Logistics helpt bedrijven om dit binnen hun mogelijkheden te bereiken. Daarnaast werkt Greenway Logistics met logistiek dienstverleners die met elkaar de hele keten kunnen bedienen en organiseert zo een vloeiender lopende keten. Ten slotte is er het concept ‘totaalontzorging’ waarbij ons partnerbedrijf VIM als supply chain regisseur de hele logistiek van een bedrijf kan overnemen inclusief backoffice activiteiten. Dit gebeurt op ketenintegrale basis.

De ervaring leert dat een ketenintegrale benadering niet alleen leidt tot de laagste kosten, maar ook tot een verbetering van de kwaliteit van de uitleveringen en de uiteindelijk orde en gemoedsrust bij bedrijven.

 

vorige volgende