Kosten uit de keten

Alle initiatieven van Greenway Logistics zijn er op gericht om kosten uit de keten te halen. Het bundelen, de samenwerking, de ketenintegrale aanpak, de innovaties: zonder kosten te besparen zou het geen succes worden. Greenway Logistics heeft ervoor gekozen de branchesamenwerking op een commerciële manier vorm te geven. Leveranciers en retailers zijn allemaal ondernemers, vol goede voornemens en betrokkenheid, maar wel gedreven door resultaten. Greenway Logistics snapt dit en vertaalt haar logistieke initiatieven in concrete proposities voor leveranciers en retailers, dat wil zeggen: concrete proposities met concrete kostenbesparing.

Greenway Logistics heeft haar eigen bestaansrecht verbonden aan het slagen van deze aanpak. Een deel van de kostenbesparingen dient namelijk als vergoeding voor Greenway Logistics en de brancheorganisaties waarvoor zij werkt. Zonder besparingen geen deelnemers en zonder deelnemers ook geen resultaat voor Greenway Logistics. Zo bestaat Greenway Logistics dus bij de gratie van het succesvol zijn in het halen van kosten uit de keten. Dat lukt, want door de versnippering en inefficiëntie in de fashion- en lifestylebranches valt er enorm veel aan kosten uit de keten te sleutelen.

 

 

 

vorige volgende