Innovatie

De logistiek in de fashion- & lifestylebranches staat oneerbiedig gezegd al heel lang stil. De basisprocessen zijn dezelfde gebleven en veel logistieke ‘vernieuwingen’ waren slechts variaties op een bestaand thema. In de genoemde branches is logistiek over het algemeen niet de eerste prioriteit. Het moet betrouwbaar geregeld zijn tegen zo laag mogelijke kosten. Echter zijn veel beslissers in deze branches vooral bezig met inkoop en verkoop, met collecties en marketing, met productie en geldstromen. Een vraag naar aanvullende logistieke diensten wordt zelden gehoord. De logistieke sector welke actief is in deze branches valt uiteen in twee categorieën. Allereerst de grote internationale, corporate systeemvervoerders met generieke diensten voor iedereen. Ten tweede zijn er veel kleine logistieke dienstverleners met eenvoudige diensten, een hoge service, maar helaas ook met beperkte mogelijkheden. Deze situatie leidt ertoe dat er ten aanzien van logistieke innovaties eigenlijk noch vraag noch aanbod is en dus staat het al zo lang stil.

Greenway Logistics heeft met succes een aantal nieuwe innovaties en concepten weten te ontwikkelen die wel tot concrete aanvullingen leiden op de logistieke menukaart. Door samen te werken met kennisinstituten als DINALOG en andere vaak door de overheid geïnitieerde instanties lukt het om ideeën in de praktijk te brengen. De insteek daarbij is om geen dikke academische rapporten en geen wollige strategische vergezichten op te leveren, maar hele echte diensten en producten voor echte bedrijven. Projecten als ‘Bundelen bij de Bron’ en ‘Levertijdenharmonisatie’ zijn voorbeelden van geslaagde innovaties waar bedrijven in de fashion en lifestylebranches aan mee kunnen doen. Verder passen concepten als ‘Totaalontzorging’ en de gecombineerde vervoersdiensten tussen bepaalde landen in dit rijtje. Veel van deze innovaties leiden tot zowel kostenbesparing als groenere logistiek en zijn dus voor deelnemers dubbel interessant.

 

vorige volgende