TARPREC recycling

TARPREC og Greenway Logistics indgår partnerskab

TARPREC indgår aftale med logistikudviklingsvirksomheden Greenway Logistics.

TARPREC og Greenway Logistics har indgået et strategisk samarbejde, da begge virksomheder mener, at det vil være til stor gavn for hinanden. Greenway Logistics konceptet er, at det organiserer de logistiske fordele, bundling og udvikling for gruppen og individuelle virksomheder inden for mode, sport og livsstil. Greenway Logistics startede dette koncept i Holland for industriforeningen MODINT i 2008 og for den danske brancheorganisation indenfor mode og tekstil (DM&T) i 2018, og arbejder for øjeblikket for en række lignende organisationer i 4 lande, Holland, Belgien, Sverige og Danmark.

Greenway Logistics er involveret i flere projekter inden for bæredygtighed ved transport og logistik. Det er netop indenfor dette område, at samarbejdet skal bare frugt for begge parter. Grundet Greenway Logistics store netværk indenfor logistikbranchen og deres store netværk til transportører, synes samarbejdet at ligge lige til højre benet.

Direktør Frank Buchmann udtaler” Vi synes det er et spændende samarbejde, hvor vi sammen med Tarprec kan være med til at sikre, at transportører tager deres del af ansvaret for en bedre bæredygtighed” Helt konkret handler det om at genbruge de PVC-presenninger, som vi alle ser i daglige dagen. Vores målsætning er at hjælpe med den cirkulære genbrug, som også er i fokus fra Regeringen og skabe nyt liv til materialet og ikke mindst sikre, at det materiale, som ikke kan genbruges, bliver forsvarligt afskaffet.

TARPREC er en dansk startup virksomhed med base i Vejle, som fokuserer på re- og upcycling af blød PVC-materiale, som indsamler brugte lastbilspresenninger samt andet lignende blød PVC-materiale. Disse bliver re- og upcyclede hos TARPREC og derefter sendt til virksomheder, som bruger materialet i deres produktion af diverse produkter. TARPEC arbejder på at gøre re- og upcycling mere mainstream, da det i sidste ende gavner samfundet. Derfor var et samarbejde med en virksomhed, som i ligeså stor grad satser på bæredygtighed, som netop Greenway Logistics gør, en naturlig del af udviklingen af TARPREC.

Direktør Luan Kadishani udtaler.: “Dette er et strategisk samarbejde, som helt klart gavner det kollektive samfund. Der er et generelt problem med PVC, da det er et ressourcestærkt materiale at bortskaffe. Derfor arbejder vi henimod at genanvende så meget af det som muligt. Det er vigtigt for os, at en stor del af PVC’et, som befinder sig i Danmark og udlandet i en eller anden form bliver genbrugt til at fremstille andre produkter. Derfor er vores formål som virksomhed ikke bare at indsamle og re- og upclycle PVC, men også gøre andre opmærksomme på, hvilke funktioner materialet egentligt besidder. På denne måde er vi ligeledes med til at mindske den miljømæssigbelastning ved at anvende den cirkulærmodel, hvilket vil sige, at PVC indgår i et teknisk kredsløb, og genanvendes i nye funktionelle produkter. Og netop på dette punkt er et samarbejde med Greenway Logistics et spændende tiltag.”

Både Greenway Logistics og TARPREC ser frem til samarbejdet.

Offentliggjort den: 05.11.2018