Fra råmateriale til forbruger

Greenway Logistics har en integreret tilgang til logistikkæder. Ved at have et logisk overblik over alle uafhængige dele af logistikkæden kan den ‘korteste’ rute for ethvert produkt fra oprindelsesstedet til slutbrugeren, often forbrugeren, findes. Logistikkæden i mode- og livsstilsbranchen er typisk kendt for dens mange suboptimale løsninger i henhold til individuelle virksomheder, specifikt grundet den adspredte natur af sagte afdelinger, hvilket medfører, at så mange leverandører og detailhandlere ikke kan se længere end deres virksomheds grænser. Som konsekvens heraf kan en løsning, som sparer en smule hos virksomhed A, medføre et enormt omkostningstillæg hos virksomhed B. Desuden er logistik ikke centralt koordineret hos mange virksomheder. Ansvaret for produktionslogistik, varehuslagring og distribution kan ligge hos forskellige afdelinger, hvilket til tider betyder forskellige interesser. Det medfører unægteligt højere omkostninger i sidste ende for ethvert element i slutningen af logistikkæden.

De bedste logistikmuligheder synes, når det er muligt at have overblik over alle de suboptimale ‘løsninger’, inden for såvel individuelle virksomheder som gennem de forskellige dele af logistikkæden.

Greenway Logistics hjælper leverandører og detailhandlere med at finde de reelle løsninger, som er inden for deres rækkevidde. Derudover samarbejder Greenway Logistics med en række udvalgte logistikvirksomheder, som sammen kan servicere den samlede logistikkæde og dermed sikre det optimale ’flow’.

Endeligt har Greenway Logistics udviklet konceptet ’Total outsourcing’, i hvilket vores partnerselskab ’VIM direktør for logistikkæder’ kan overtage al logistik for såvel leverandører som detailhandlere, herunder bagkontorsaktiviteter og selvfølgelig med en integreret tilgang.

Erfaring har vist, at sådan en tilgang ikke blot fører til de lavest mulige omkostninger, men samtidig en forbedret leveringskvalitet med alle fordele i forhold til ordrer, resultater og fokus hos leverandører og detailhandlere.

 

Tidligere næste