Branche samarbejde i logistik

Greenway Logistics tror på, at samarbejde er vejen til at reducere omkostninger i logistikkæden. I såvel horisontalt samarbejde mellem ensartede virksomheder såsom leverandører samt vertikalt samarbejde mellem forskellige dele af kæden kan der spores enorme potentialer i henhold til omkostningsbesparelser, kvalitet og bæredygtighed.

Brancheforeninger har generelt en unik position med henblik på at overvåge den samlede logistikkæde og er derfor i stand til at forene parter og indlede ethvert samarbejde.
Logistikarbejde er en vigtig, understøttende proces for de fleste virksomheder inden for mode og livsstil. Logistikken i disse erhverv er desuden meget spredt. Individuelle virksomheder organiserer alle deres egen del i varestrømmen; alle med gode intentioner og fokus, men trods alt på en begrænset skala. Hundredvis af logistikvirksomheder servicerer afdelingerne i ethvert land, hver især kørende, sejlende og flydende verden rundt med deres små portioner.

Overlappet i henhold til destinationer og varehuse blandt leverandører fra disse afdelinger er potentielt meget stor, og der mangler centralt koordineringsarbejde. Greenway Logistics har imidlertid udviklet en effektiv tilgang til at organisere bundtninger af disse logistikkæder. Ved at udnytte brancheforeningernes unikke position kan det centrale koordineringsarbejde realiseres; uden at forstyrre kommercielle processer, uden investeringer og uden problemer overhovedet for leverandører bliver virksomhedernes profit til virkelighed.

 

Tidligere næste